top of page

TAALPROBLEMEN

Onze taal bestaat uit verschillende aspecten, zoals o.a. woordenschat, zinsbouw en het begrijpen van taal. Taalproblemen kunnen op verschillende manieren tot uiting komen: het kind kent maar weinig woorden, gebruikt enkel korte zinnetjes, vervoegt de werkwoorden verkeerd, begrijpt je niet wanneer je iets vraagt, … Tijdens het logopedisch onderzoek worden deze verschillende taalaspecten in kaart gebracht aan de hand van een taaltest. De therapie zelf wordt toegespitst op die zaken waarmee het kind moeilijkheden heeft. Taalproblemen ten gevolge van meertaligheid, gehoorproblemen of een lage intelligentie komen niet in aanmerking voor terugbetaling via de mutualiteit.

LEERPROBLEMEN

Wanneer het leren lezen, schrijven en/of rekenen moeizaam verloopt, moeten er in de eerste plaats extra oefenmomenten ingelast worden op school en thuis. Soms blijkt deze extra hulp onvoldoende en is er een vermoeden van een leerstoornis (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie), dan kan er doorverwezen worden naar een logopedist. Tijdens het logopedisch onderzoek worden lees-, spelling- en/of rekentesten afgenomen. Logopedische therapie bij leerstoornissen is niet gelijk aan bijles. We keren terug naar het niveau waarop het kind uitvalt en bouwen de vaardigheden dan stap voor stap weer op tot op het huidige niveau van de klas. Wanneer deze intensieve taakgerichte hulp ook niet voor voldoende vooruitgang zorgt, en andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, dan kan een diagnose leerstoornis gesteld worden.

ARTICULATIEPROBLEMEN

Wanneer je moeilijkheden hebt met het uitspreken van bepaalde klanken, bijvoorbeeld “r” of “sch”, dan is er sprake van een articulatieprobleem. Tijdens het logopedisch onderzoek wordt nagegaan welke klanken of woorden moeilijk zijn (en of dit nog bij de leeftijd van het kind past). Tijdens de therapie worden de verschillende klanken dan stapsgewijs aangebracht en ingeoefend.

STEMPROBLEMEN

Stemproblemen kunnen allerlei klachten met zich meebrengen. De voornaamste zijn heesheid, een oppervlakkige ademhaling en het gevoel van een brok in de keel. Een onderzoek bij de NKO-arts is steeds aangewezen. De NKO-arts kan vaststellen of er afwijkingen zijn aan het strottenhoofd en/of de stembanden (een stembandknobbel, poliep, verlamming, …). Soms zijn er (nog) geen afwijkingen te zien en zijn de stemklachten het gevolg van verkeerd stemgebruik. In beide gevallen is logopedie zinvol. Tijdens het logopedisch onderzoek worden de mogelijkheden van de stem nagegaan en maken we een overzicht van factoren die een rol kunnen spelen. Tijdens de therapie worden adviezen gegeven en oefeningen gedaan om een correct stemgebruik en een goede sluiting van de stembanden te bevorderen.

STUDIEBEGELEIDING

Leerlingen van het secundair onderwijs kunnen bij ons terecht voor persoonlijke studiebegeleiding om de oorzaak van tegenvallende prestaties aan te pakken. Dit gebeurt door bijvoorbeeld dieper in te gaan op moeilijke leerstof en meer aandacht te besteden aan het maken van planningen. Ook het 'leren leren' kan aan bod komen. 

AFWIJKEND MONDGEDRAG

Afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, open mondgedrag of een verkeerde slik hebben een negatieve invloed op het gebit en de spraak. Tijdens het logopedisch onderzoek worden de afwijkende gedragingen nagegaan en gemeten. De therapie is gericht op het afleren van de afwijkende gewoonten en het aanleren van correcte gedragingen, vaak in overleg met de behandelende orthodontist.

Please reload

bottom of page