HONORARIA

 

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dit wil zeggen dat wij werken volgens de officiële tarieven die opgelegd zijn door het RIZIV. Bij huis-of schoolbezoeken rekenen wij wel een extra kost aan voor verplaatsing (€0,30 per km) en/of parking.

AARD PRESTATIE

 

bilanzitting (per sessie van 30 min.)

 

evolutiebilan

 

therapiesessie 30 min.

therapiesessie 30 min. in schoolsetting

therapiesessie 60 min.

HONORARIUM*

 

................ € 33,16

 

................ € 47,27

 

................ € 28,33

................ € 27,36

................ € 56,89

TEGEMOETKOMING

 

................ € 25,33

 

................ € 35,80

 

................ € 22,54

 

................ € 21,09

................ € 45,32

REMGELD (= opleg)

 

................ €   7,50

 

................ € 11,00

 

................ €   5,50

 

................ €   6,00

................ € 11,00

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV, die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut). Terugbetalingstarieven via de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald, en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.

 

* Tarieven geldig vanaf 1/01/2021